Kasvualusta

Kasvualusta vaikuttaa kasvien menestymiseen erittäin merkittävästi. Suomalainen luonnonmaa harvoin on hyvä sellaisenaan puutarhakasveille, joten sitä parannetaan tai paikalle hankitaan kasveille sopivaa kasvualustaa.

Kun ostat kasvualustaa, älä osta mitä tahansa peltomultaa ja sen mukana vaikkapa juolavehnän juuria. Mullan myyjällä täytyy olla esitettävissä tuoteseloste, josta ilmenevät mm. käytetyt raaka-aineet ja PH.  Jos peltomultaa käytetään, tulee varmistua, että se on esim. kesannoimalla saatu edes kohtalaisen rikkaruohottomaksi.

Jos ostomultaa ei käytetä eikä paikalla olevan maan ominaisuuksia tunneta, siitä kannattaa teettää maa-analyysi. Voit noutaa myymälästämme maa-analyysin lähetyskuoren tai tilata sen suoraan Viljavuuspalvelusta. Hiekkaista vähäravinteista maata parannetaan sekoittamalla siihen turvetta tai kompostia ja mahdollisesti savipitoista maa-ainesta. Pussimullat ovat melko turvepitoisia kaikki. Savi- ja hiesupitoisia maita kevennetään karkealla maa-aineksella kuten hiekalla tai hiedalla. Samalla on hyvä lisätä eloperäistä ainesta kuten turvetta, multaa tai kompostia. Liian turpeiseen maahan sekoitetaan hiekkaa tai hietaa.

Maanparannusaineet kuten lannoitteet, kalkit ja maa-ainekset sekoitetaan perusteellisesti koko kasvualustaan. Niitä ei laiteta suoraan istutuskuoppaan. Poikkeuksena ovat kassalla jakamamme lannoitekävyt. Ne laitetaan juurien lähelle, josta ne hiljalleen liukenevat. Keväällä ja alkukesällä istutettaessa voidaan kasvualustaan sekoittaa typpipitoista lannoitetta, loppukesällä ja syksyllä taimille annetaan vähätyppistä tai typetöntä lannoitetta.

Kalkitus kannattaa lähes aina. Useimmat puutarhakasvit viihtyvät, kun maan PH on 6-7. Jos PH on liian matala tai korkea, ravinteet eivät ole kasveille käyttökelpoisimmassa muodossa. Perussäännöstä poiketen jotkut kasvit viihtyvät happamassa maassa. Tällaisia kasveja ovat mm. alppiruusut, atsaleat, hortensiat, pensasmustikka, monet varvut sekä jotkut havukasvit.

Hyvä kasvualusta pidättää sopivasti vettä, toisaalta se myös läpäisee riittävästi vettä. Vain hyvin harvat puutarhakasvit ovat suoranaisia vesikasveja. Kasvualustan pinta muotoillaan siten, ettei siihen jää vettä kerääviä painanteita. Savimaalla varo, ettet kaiva kasvualustasta vesikippoa. Voit salaojittaa istutusalueen tai jätä kuoppa kaivamatta ja tee kasvualusta matalahko kumpu. Savisessa rinteessä muotoile istutuskuoppa niin, että vesi pääsee poistumaan.

Kasvualustan vähimmäissyvyydet
Nurmikko 20 cm
Pienet perennat 20 cm
Keskikokoiset perennat 30 cm
Isot perennat 40 cm
Sipulikasvit 20-40 cm
Ryhmäruusut 50 cm
Köynnökset 50 cm
Pienet pensaat 40 cm
Isot pensaat 60 cm
Pienet puut 60 cm
Isot puut 80 cm

Suositusarvot ovat voimassa, mikäli kasvualustan alla on kasveille käyttökelpoista perusmaata. Yksittäisen puun kasvualustan halkaisijan tulee olla selvästi leveämpi kuin sen syvyys, pienellä puulla 100 cm, isolla puulla 150 cm. Yhtenäiset pensasryhmät ja pensasaidat perustetaan yhtenäisille multa-alustoille.

Tyypillisesti kasvualusta tiivistyy levityksen ja tasauksen yhteydessä noin 20 %. Istutusalueilla kasvualusta tiivistyy riittävästi istutustyön yhteydessä ja erillistä tiivistystä ei yleensä tarvita. Nurmikkoja rakennettaessa tulee tiivistyksessä olla huolellinen, jottei nurmikkoon tule myöhemmin kuoppia. Tiivistäminen tehdään esim. jyrällä jo ennen siementen kylvöä.