Kasvualusta

Kasvualusta vaikuttaa kasvien menestymiseen varsin merkittävästi. Suomalainen luonnonmaa on vain harvoin sellaisenaan hyvä puutarhakasveille, joten sitä parannetaan tai paikalle hankitaan kasveille sopivaa kasvualustaa.

Kun ostat kasvualustaa, älä osta mitä tahansa peltomultaa ja sen mukana vaikkapa juolavehnän juuria. Mullan myyjällä tulee olla esitettävissä tuoteseloste, josta ilmenevät mm. käytetyt raaka-aineet ja PH. Tutustu multien valikoimaamme: siirry tuotekuvastoon. Meiltä saa myös irtomultaa, joka on seulottua, peruslannoitettua ja kalkittua.

Jos ostomultaa ei käytetä eikä paikalla olevan maan ominaisuuksia tunneta, siitä kannattaa teettää maa-analyysi. Voit noutaa myymälästämme maa-analyysin lähetyskuoren. Hiekkaista vähäravinteista maata parannetaan sekoittamalla siihen turvetta tai multaa. Savi- ja hiesupitoisia maita kevennetään karkealla maa-aineksella kuten hiekalla tai hiedalla. Samalla on hyvä lisätä eloperäistä ainesta (turvetta tai multaa). Liian turpeiseen maahan sekoitetaan hiekkaa tai hietaa.

Maanparannusaineet kuten lannoitteet, kalkit ja maa-ainekset sekoitetaan perusteellisesti koko kasvualustaan. Niitä ei laiteta suoraan istutuskuoppaan. Poikkeuksena ovat kassalla jakamamme lannoitekävyt. Ne laitetaan juurien lähelle, josta ne hiljalleen liukenevat.

Kalkitus kannattaa lähes aina. Useimmat puutarhakasvit viihtyvät, kun maan PH on 6-7. Jos PH on liian matala tai korkea, ravinteet eivät ole kasveille käyttökelpoisimmassa muodossa. Perussäännöstä poiketen jotkut kasvit viihtyvät happamassa maassa. Tällaisia kasveja ovat mm. alppiruusut, atsaleat, hortensiat, pensasmustikka, monet varvut sekä jotkut havukasvit.

Hyvä kasvualusta pidättää sopivasti vettä ja toisaalta se myös läpäisee riittävästi vettä. Vain hyvin harvat puutarhakasvit ovat suoranaisia vesikasveja. Kasvualustan pinta muotoillaan siten, ettei siihen jää vettä kerääviä painanteita. Savimaalla varo ettet kaiva kasvualustasta vesiastiaa. Voit salaojittaa istutusalueen tai jätä kuoppa kaivamatta ja tee kasvualustasta matalahko kumpu tai kohopenkki. Savisessa rinteessä muotoile istutuskuoppa niin, että liika vesi pääsee poistumaan.

Kasvualustan
vähimmäissyvyydet
:
Nurmikko 20 cm
Pienet perennat 20 cm
Keskikokoiset perennat 30 cm
Isot perennat 40 cm
Sipulikasvit 20-40 cm
Ryhmäruusut 50 cm
Köynnökset 50 cm
Pienet pensaat 40 cm
Isot pensaat 60 cm
Pienet puut 60 cm
Isot puut 80 cm

 

Suositusarvot ovat voimassa, mikäli kasvualustan alla on kasveille käyttökelpoista perusmaata. Yksittäisen puun kasvualustan halkaisijan tulee olla selvästi leveämpi kuin sen syvyys, pienellä puulla 100 cm, isolla puulla 150 cm. Yhtenäiset pensasryhmät ja pensasaidat perustetaan yhtenäisille multa-alustoille.

Tyypillisesti kasvualusta tiivistyy levityksen ja tasauksen yhteydessä noin 20 %. Istutusalueilla kasvualusta tiivistyy riittävästi istutustyön yhteydessä ja erillistä tiivistystä ei yleensä tarvita. Nurmikkoja rakennettaessa tulee tiivistyksessä olla huolellinen, jottei nurmikkoon tule myöhemmin kuoppia. Tiivistäminen tehdään esim. jyrällä jo ennen siementen kylvöä.