Puut

LEHTIPUIDEN LEIKKAAMINEN

Leikkausaika
Kuolleet oksat voi poista koska vaan. Muut leikkaukset tehdään pääsääntöisesti lepokaudella. Kovalla pakkasella ei leikata. Mahlaa keväällä vuotavat puut leikataan varhain kevättalvella tai loppukesällä. Mahlaa vuotavia puita ovat mm. luumut, tuomet, kirsikat, vaahterat, jalopähkinät ja hevoskastajat. Koivut leikataan heinä- tai elokuussa ja silloinkin säästeliäästi. Muillekin puille heinäkuu ja elokuu ovat hyviä leikkausaikoja. Silloin puun elintoiminnot ovat aktiivisina ja haavapinnat korjautuvat nopeasti. Kevään ja alkukesän leikkaus puun kovimmassa kasvuvaiheessa rasittaa puuta eniten.

Istutusleikkaus
Lehtipuun istutusleikkaus tehdään keväällä ennen kasvuunlähtöä. Puuntaimi saattaa olla jo valmiiksi istutusleikattu taimistolla. On kuitenkin hyvä tarkistaa puu ja tarvittaessa poistaa mahdollinen kilpalatva. Latvuksen sisään kasvavat, liian teräväkulmaiset ja toisiaan hankaavat oksat sekä mahdolliset juurivesat poistetaan.

Nuoresta puusta poistetaan tarvittaessa:
– kilpalatva
– vaurioitunut tai kuollut oksa
– rungosta kasvavat versot ja juurivesat
– latvuksen sisään kasvava oksa
– liian pitkä oksa typistetään tai poistetaan
– liian alhaalla kasvava oksa
– liian teräväkulmainen oksa
– liian tiheässä kasvavat ja toisiaan hankaavat oksat

Hoitoleikkaukset
Nuori ja vanha puu leikataan samoin periaattein. Suositaan lajin luonnollista kasvutapaa.
Leikkaukset tehdään jättämättä pitkiä tappeja, oksankaulus säästetään. Poistettava oksa katkaistaan 20-30 cm pituiseksi, jonka jälkeen loppuosa oksasta leikataan oksankaulukseen asti. Ei toivottuun suuntaan kasvavat oksat olisi hyvä poistaa jo, kun niiden läpimitta on alle 5 cm. Isot haavat altistavat lahovaurioille. Kun oksa typistetään, se tehdään sopivan haaran kohdalta tai 1 cm sopivaan suuntaan kasvavan silmun yläpuolelta. Useimmiten tuosta silmusta kasvaa uusi oksanhaara. Suositaan melko avoimia oksakulmia (poikkeuksena pilaripuut). Terävässä kulmassa kasvavat oksat ovat vanhempana alttiita repeämään.

Pylväsmäisten lehtipuiden leikkaus
Pilaripuut tarvitsevat leikkausta hyvin vähän, jos lainkaan. Kasvutapaan sopimattomat muodosta ulos kasvavat oksat poistetaan. Tällaisia ovat mm. suoraan sivulle tai alaspäin kasvavat oksat sekä juurivesat. Pilaripuita ovat esim. pylväshaapa, pylväspihlaja ja kartiotammi.

Riippapuun leikkaus
Riippapuun latvuksesta tehdään sateenvarjomainen.  Kohtisuoraan alaspäin kasvavat versot poistetaan tai lyhennetään. Typistys tehdään verson yläpinnalla olevan silmun tai ulospäin suuntautuvat oksahaaran takaa. Hyvin lähellä runkoa riippuvat ja liian voimakkaasti ylöspäin kasvavat oksat poistetaan. Tyvestä ja perusrungosta kasvavat versot poistetaan jättämättä tynkiä. Leikkausaika on kevät ennen kasvuunlähtöä. Kyynelkoivu ja kirsikat leikataan heinä-elokuussa.